Đặc sản hải sản tại Richmond

9020 West Broad Street

Richmond, VA 23294

Gọi (804) 269-4109
LiveCrawfishSeafoodRVA@gmail.com

Hours: 12 PM Noon - 9:30 PM

SEAFOOD IS ON YOUR MIND???😋🦀
TRY OUR SEAFOOD SPECIALS!!!🦀😋
25.99/40.99/60.99 🦀🚨🦀🚨😋

 

25.99 INCLUDES:🦀
1 POUND SNOW CRAB OR DUNGENESS CRAB
1/2 LB OF SHRIMP ( HEAD-ON OR HEADLESS)
1 CORN
1 POTATO

40.99 HAS🦀
1 LB SNOW OR DUNGENESS
1 LB SHRIMP ( HEAD-ON OR HEADLESS)
1 LB CRAWFISH
1 CORN
1 POTATO
1 BEEF SAUSAGE LINK

60.99 IS MOST POPULAR!!!🦀🦀
1 LB SNOW
1LB DUNGENESS
1 LB SHRIMP ( HEAD-ON OR HEADLESS)
1 LB CRAWFISH
2 CORN
1 POTATO
1 BEEF SAUSAGE LINK

25.99 IS RECOMMENDED FOR 1 PERSON
40.99 IS RECOMMENDED FOR 1-2 PEOPLE
60.99 IS RECOMMENDED FOR 2-3 PEOPLE

FAMILY SIZE -BUY 5 GET 1 POUND FREE MIX AND MATCH PRICE DEPENDS ON WHAT YOU PICK
(GOOD FOR PARTY OF 3 OR MORE)

 

**** CRAWFISH & SHRIMP CAN BE SWITCH OUT TO CLAMS , GREEN MUSSELS, LOBSTER TAILS

ALL SEAFOOD SPECIALS HAVE CORN, POTATOES AND/OR BEEF SAUSAGE ****PRICE & SPECIALS CAN BE CHANGE AT ANY TIME WITH OR WITHOUT NOTICE!!!! PLEASE CALL 8042694109 FOR MORE DETAILS

 

PLEASE READ!!! WE HAVE REPEATED QUESTIONS FROM OUR CUSTOMER THEREFORE WE WILL CLARIFY!! 🚨🚨🚨🚨

1. CHÚNG TÔI KHÔNG BÁN LIVE UNCOOKED CRAWFISH CHO KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ NẤU, CHÚNG TÔI SẼ LÀM VIỆC NẤU CHO BẠN.

2. ĐỂ ĐẶT HÀNG CỦA BẠN, CHÚNG TÔI CUNG CẤP ĐIỆN THOẠI ĐẶT HÀNG VÀ BẠN CÓ THỂ ĐẾN NHÀ HÀNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ ĐẶT HÀNG NHƯ THẾ NÀO.

3. CHÚNG TÔI CÓ MENU CÓ GIỚI HẠN VUI LÒNG XEM THỰC ĐƠN CHÍNH THỨC CỦA CHÚNG TÔI & KIỂM TRA CẬP NHẬT HÀNG NGÀY