Hải sản tại Falls Church

6168 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22044
LiveCrawfishSeafood@gmail.com
(703) 536-2288
hoặc là (703) 536-2289

Ngày Lễ Tạ ơn Đặc biệt chạy từ hôm nay đến Thứ Năm Lễ Tạ ơn! Có, Chúng tôi mở cửa vào Lễ Tạ ơn và tất cả các ngày lễ! Bạn có thể làm combo của riêng mình hoặc chọn từ các combo tùy chỉnh của chúng tôi dành cho bạn và gia đình bạn. Thưởng thức và cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!